Mở trại sáng tác văn học cổ vũ tinh thần chống COVID-19 trong quân đội

Thứ bảy, 04/12/2021 14:00

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 1 đến 15-12, do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức nhằm mục tiêu tạo ra được nhiều tác phẩm có chất lượng tốt chủ đề lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; ca ngợi, phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động, sản xuất, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cán bộ, chiến sĩ toàn quân phục vụ Cuộc thi thơ Văn nghệ Quân đội 2021-2022. 

Trại viết là nơi để các nhà thơ, nhà phê bình văn học tên tuổi, các biên tập viên và các tác giả trao đổi kinh nghiệm sáng tác về đề tài của cuộc thi thơ, đồng thời là nơi bồi dưỡng, phát hiện các cây bút trẻ. 

Q.Đ