Một người Việt mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" với giá 6,1 triệu eur

Thứ ba, 14/02/2023 13:41
Đó là ông Nguyễn Thế Hồng - Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh. Ông là người chủ động tìm hiểu để nắm được các thông tin về chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" khi Nhà đấu giá Millon (Pháp) bắt đầu đưa ra thông tin về việc đấu giá cổ vật này.
Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo".
Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo".

Ông cũng là người chi kinh phí để đàm phán và hồi hương ấn vàng, dưới sự bảo trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam. Sau đó, thông qua thương lượng trực tiếp, ông Nguyễn Thế Hồng đã mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" với giá hơn 6,1 triệu eur (hơn 153 tỷ đồng Việt Nam). Hiện hợp đồng mua cổ vật đã hoàn tất. Phía bên mua đang hoàn tất các thủ tục chuyển tiền để đưa cổ vật hồi hương, dự kiến vào khoảng cuối tháng tư, đầu tháng 5 năm nay.

T.N- B.T