Năm 2023, Đà Nẵng tập trung đầu tư, tôn tạo, đảm bảo tiến độ các công trình văn hóa trọng điểm

Thứ sáu, 13/01/2023 14:26
Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023, Sở  Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Đà Nẵng cho biết, sẽ tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và TP về phát triển VH&TT, trong đó tập trung triển khai kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; kế hoạch thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng; Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Một trong những nhiệm vụ được ngành tập trung thực hiện trong năm 2023 là đầu tư, tôn tạo, đảm bảo tiến độ các công trình văn hóa trọng điểm, như: Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); công trình Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 42 Bạch Đằng; dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP; Dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm (cơ sở 2); Di tích quốc gia Hải Vân quan.

Cùng với đó, ngành tham mưu triển khai chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" trên địa bàn TP đảm bảo chất lượng và hiệu quả; lồng ghép triển khai thực hiện Phong trào, Đề án với Chương trình TP "5 không", "3 có", "4 an"... Đặc biệt, ngành tập trung thực hiện hiệu quả các Đề án tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hàng năm gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa, lễ hội về đêm của TP; đề án "Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống; hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030"; đề án "Phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân TP giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045". Cùng với đó, tập trung tham mưu tổ chức các sự kiện lớn như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng…

B.T