Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thứ năm, 23/03/2023 21:25
Ngày 23- 3, Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023 cho các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) các đảng ủy cơ sở và Phó Bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an TP,

Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng.
Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng.

ủy viên UBKT Đảng ủy Công an TP, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an các quận, huyện, Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Dự buổi khai mạc có Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Đà Nẵng Mai Thị Ánh Hồng; Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các cán bộ đảm nhiệm các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, ủy viên UBKT các đảng ủy cơ sở và Phó Bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an TP, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an TP, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an các quận, huyện, Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở quán triệt sâu sắc quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28- 7- 2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25- 10- 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; hiểu đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; ngăn ngừa và khắc phục kịp thời những sai phạm, tăng cường sức chiến đấu của Đảng bộ Công an TP.

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, Đại tá Trần Đình Liên yêu cầu các cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng phải tập trung nghiên cứu, học tập, tiếp thu tốt nội dung bài giảng để vận dụng vào thực tiễn; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và UBKT các đảng bộ trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TP lần thứ XIV đã đề ra.

Xuân Sơn