Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ bảy, 29/06/2024 06:55

Ngày 28-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao những kết quả các cấp, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được 6 tháng đầu năm trong thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là Ban Chỉ đạo (BCĐ) đã tập trung cụ thể hóa tham mưu triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2024; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Đề án “Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo đến năm 2030” được triển khai thực hiện tích cực, nhất là cuộc thi Báo chí viết về các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được các đơn vị hưởng ứng và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả về “Dân vận khéo”.

Thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện QCDC gắn với chủ đề của năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều cách thức khác nhau để người dân nắm, hiểu và thực hiện tốt quyền dân chủ theo quy định của pháp luật, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tập trung thực hiện QCDC trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị, nhất là cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hội họp, bầu cử, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư...

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện QCDC trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi người lao động; phối hợp ký kết thỏa ước lao động tập thể, định kỳ tổ chức các buổi đối thoại; quan tâm thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, nhất là theo dõi tình hình thành lập, hoạt động của tổ chức đại diện khác của người lao động ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ các cấp về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phải gắn với trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách địa phương và các lĩnh vực.

Theo BCĐ thực hiện QCDC, thời gian qua, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành đã nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tích cực hơn trong công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dân chủ ở cơ sở; một số địa phương đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hiệu quả. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề Nhân dân quan tâm. Các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo các loại hình tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chính quyền các cấp đã chú trọng tổ chức đối thoại, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân kịp thời, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp duy trì nề nếp hoạt động, tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình địa phương; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được tăng cường.

Công Hạnh