Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng

Thứ năm, 26/05/2022 13:57
Ngày 25-5, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ CATP Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng”.
Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Đà Nẵng, báo cáo viên tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề.

Với mục đích huy động tập trung sức mạnh đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và Hội viên phụ nữ (HVPN) CATP Đà Nẵng trong phát hiện, ngăn chặn các trang web, blog, fanpage, tài khoản cá nhân của các đối tượng có nội dung sai trái, thù địch trên mạng xã hội cũng như phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng; thông qua đợt sinh hoạt CBCS trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng công tác viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút hơn 300 ĐVTN và HVPN CATP Đà Nẵng tham dự.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng internet và các trang mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu, độc hại, sai sự thật nhằm bóp méo, xuyên tạc, làm lẫn lộn đúng-sai, thật-giả, gây hoang mang dư luận xã hội. Chúng lợi dụng các nền tảng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Youtube, Tiktok… để đăng tải những thông tin giả mạo, sai sự thật, thiếu trách nhiệm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức. Không ít người bị dẫn dắt bởi các thông tin độc hại trên mạng xã hôi, tin theo những luận điệu của chúng và bị mua chuộc, trở thành công cụ phục vụ cho mưu đồ của các thế lực phản động. Bên cạnh đó, các phần tử phản động thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò của Đảng ta. Chúng đăng tải những bài viết xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khiến một bộ phận người dân hoang mang, dao động, mất niềm in vào chế độ. Nhiều trang mạng phản động đã lợi dụng sai sót của một số cán bộ, đảng viên trong quản lý kinh tế, nhà nước để kích động dư luận, hình thành tư tưởng chống đối, kêu gọi biểu tình chống chế độ, làm xuất hiện các điểm nóng chính trị xã hội…

ĐVTN, HVPN CATP Đà Nẵng dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu khai mạc sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng không gian mạng làm mặt trận chính để chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu, độc, giả mạo chống phá cách mạng Việt Nam, cán bộ, đảng viên cần hạn chế thấp nhất tác động ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm thành phần lợi dụng không gian mạng. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”…

Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Đà Nẵng, báo cáo viên tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề ĐVTN và HVPN CATP được xem phim tư liệu “Sự chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng” và nghe Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Đà Nẵng, báo cáo viên tại buổi sinh hoạt, trình bày chuyên đề về phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh phản bác và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng. Lồng ghép vào chuyên đề báo cáo, ĐVTN và HVPN CATP Đà Nẵng thảo luận, trao đổi sôi nổi chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong cán bộ ĐVTN và HVPN CATP Đà Nẵng”.

Thanh Hoa