Nặng hơn cầm phấn

Thứ ba, 09/05/2023 09:47
Là nhan đề tập sách do nhóm tác giả Bửu Nam, Nguyễn Thị Tịnh Thy (đồng chủ biên) cùng các tác giả: Trần Hoài Anh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Hữu Minh, NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 4-2023 vừa ra mắt, giới thiệu bạn đọc vào cuối tuần vừa qua tại Trường Đại học Sư phạm Huế.
Bìa tập sách "Nặng hơn cầm phấn".
Bìa tập sách "Nặng hơn cầm phấn".

"Nặng hơn cầm phấn" là tập sách bao gồm các bài viết nghiên cứu về sáng tác của 23 tác giả đã từng học khoa Việt văn - Việt Hán tại Trường Đại học Sư phạm Huế, từ khóa đầu tiên cho đến năm 1975, sau này trở thành những nhà thơ, nhà văn được bạn đọc trên cả nước yêu thích và biết đến như: Đông Trình, Ngô Kha, Trần Quang Long, Tần Hoài Dạ Vũ, Trần Duy Phiên, Vĩnh Quyền, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Nhược Thủy, Quế Hương, Trần Thùy Mai, Nguyễn Mộng Giác,...

Cuốn sách dày 595 trang, gồm các bài viết của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học của 23 tác giả, mỗi tác giả 2 bài viết, được in, trình bày trang nhã, đẹp mắt. Lời Bạt cuốn sách được in ở bìa cuối: "Kể cũng lạ, một khoa Văn của Trường ĐHSP Huế thuở đó, mỗi năm chỉ có hơn mươi người tốt nghiệp, sao có thể sản sinh ra nhiều nhà văn như thế, chẳng khác gì một trường viết văn?

Ngô Kha, Trần Quang Long, Tường Phong, Đông Trình, Tần Hoài Dạ Vũ, Lê Nhược Thuỷ, Tôn Nữ Thu Thuỷ, Nguyễn Công Thắng, Trần Văn Hội, Trần Hoàng Phố, Hoàng Văn Trương, Hồ Sĩ Bình, Trần Xuân An, Tuý Hồng, Trần Duy Phiên, Nguyễn Mộng Giác, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Văn Dũng, Vĩnh Quyền, Quế Hương, Trần Thùy Mai, Nguyễn Thị Duyên Sanh, Trần Kiêm Đoàn…, quá nửa trong số họ là những tên tuổi thật sự của nền văn học Việt Nam hiện đại".

Hồng Sơn