Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất:

Nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội ba nước

Thứ hai, 04/12/2023 06:40
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7-12-2023 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến 10-12-2023.

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà đã trả lời phỏng vấn báo chí nhằm làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất; chia sẻ những đóng góp, sáng kiến, đề xuất nổi bật của Quốc hội Việt Nam tại Hội nghị lần này.

Bà Hà cho biết, thực tiễn lịch sử đấu tranh giành độc lập, cũng như bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế đã khẳng định, việc củng cố, thắt chặt quan hệ hợp tác Campuchia - Lào - Việt Nam là nhu cầu tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả ba nước và an ninh, phát triển của mỗi nước.

Trên kênh Đảng, quan hệ tiếp tục được tăng cường thông qua việc tổ chức thành công Cuộc gặp giữa Lãnh đạo ba Đảng, các cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng CPP.

Trên kênh Nhà nước, ba nước tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác ba bên như Cơ chế gặp gỡ giữa ba Thủ tướng Khu vực Tam giác phát triển CLV, ba Chủ tịch Mặt trận, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp, các cơ chế giữa ba đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, giao lưu nhân dân, hợp tác Tiểu vùng sông Mekong và lần đầu tiên tổ chức Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ ba nước tại Việt Nam, đã và đang thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Trên kênh Nghị viện, chúng ta vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội ba nước thời gian qua cơ chế Hội nghị giữa ba Ủy ban: Quốc phòng - An ninh, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Đối ngoại, được tiến hành định kỳ. Việc trao đổi đoàn ba bên được duy trì thường xuyên. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội dưới nhiều hình thức được quan tâm thúc đẩy, góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ba Quốc hội nói riêng và ba nước nói chung. Tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, Quốc hội ba nước luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, thể hiện sự đồng thuận, thống nhất với mục tiêu cùng xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực.

Đề cập những nội dung chính sẽ được thảo luận tại Hội nghị cấp cao đầu tiên giữa Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam, bà Hà cho biết: Với thông điệp “Hòa bình, Hữu nghị, Đoàn kết và Hợp tác vì Thịnh vượng và Phát triển Bền vững”, tại phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ có bài phát biểu quan trọng về chủ đề “Tăng cường vai trò của Nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác, đoàn kết và thịnh vượng” thể hiện vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị - nền tảng quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ ba nước.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo của Ủy ban Điều phối chung khu vực Tam giác Phát triển CLV và Báo cáo kết quả khảo sát thực địa tại các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển ba nước CLV của Đoàn Đại biểu Quốc hội ba nước CLV.

Tại phiên họp Ủy ban về Chính trị Đối ngoại, các đại biểu sẽ thảo luận về chủ đề về “Tăng cường vai trò của Nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác, đoàn kết và thịnh vượng”.

Tại phiên họp Ủy ban về hợp tác Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, các đại biểu sẽ thảo luận về chủ đề “Tăng cường hợp tác Nghị viện trong thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm”.

Tại phiên họp Ủy ban về hợp tác Quốc phòng - An ninh, các đại biểu sẽ thảo luận về chủ đề “Tăng cường vai trò giám sát của Nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam đối với công tác quốc phòng, an ninh nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định”.

Đáng chú ý, ngoài tham luận của các cơ quan Quốc hội, tại các phiên họp Ủy ban, các đại biểu cũng sẽ nghe tham luận của các cơ quan Chính phủ và đại diện các địa phương thuộc khu vực Tam giác phát triển để có cách tiếp cận toàn diện và đầy đủ hơn.

Kết thúc, Hội nghị sẽ ra Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất, thể hiện quyết tâm chính trị và cam kết của người đứng đầu ba cơ quan lập pháp trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì và bảo vệ sự hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa Quốc hội ba nước, qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng vì sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, vì lợi ích chung của người dân trong khu vực Tam giác phát triển CVL.

B.T - T.T