Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo riêng về phát triển bền vững

Thứ tư, 01/11/2023 07:16
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố báo cáo riêng về Phát triển bền vững (ESG) vào cuối tháng 10-2023. Các chỉ số phát triển bền vững liên quan đến Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị doanh nghiệp (G) được ACB lựa chọn và trình bày dựa trên cơ sở tham chiếu theo các Tiêu chuẩn công bố thông tin được Ủy ban tiêu chuẩn báo cáo bền vững toàn cầu (GSSB) thiết lập cũng như tham chiếu theo các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.
Chủ tịch HĐQT ACB phát biểu về định hướng ESG.
Chủ tịch HĐQT ACB phát biểu về định hướng ESG.

Thông qua việc báo cáo một cách minh bạch và có trách nhiệm theo 18 tiêu chí của Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI), Báo cáo Phát triển bền vững 2022 của ACB bao gồm các thông tin liên quan đến định hướng, cách tiếp cận đối với các vấn đề về phát triển bền vững, phương thức quản trị các lĩnh vực trọng yếu và kết quả ACB đã đạt được.

Báo cáo Phát triển bền vững hiện là một trong những công cụ giá trị của doanh nghiệp nhằm thể hiện năng lực cạnh tranh, khả năng sáng tạo, đáp ứng các xu hướng phát triển mới, đồng thời cải thiện mô hình, chiến lược hoạt động để trở nên nhạy bén trước các cơ hội kinh doanh mới mà không bỏ qua các yêu cầu ngày càng cao đối với yếu tố bền vững. Do đó, việc một doanh nghiệp phát hành báo cáo Phát triển bền vững ngày càng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và các bên hữu quan. "Ngân hàng đang thực hiện tích hợp các yếu tố bền vững vào chiến lược kinh doanh với mong muốn góp phần gìn giữ một môi trường sống tốt hơn cho thế hệ mai sau thông qua kinh doanh bền vững và sự trân trọng đối với môi trường và xã hội. Từ đó, chúng tôi cũng có tham vọng rằng mô hình ESG của ACB sẽ là nguồn cảm hứng để khuyến khích các doanh nghiệp, đối tác, khách hàng cùng thực hành ESG" - đại diện ACB khẳng định.

Q.H