Ngành Tuyên giáo phải tập trung đấu tranh, phản bác mạnh các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch

Thứ sáu, 01/07/2022 09:21
Chiều 30-6, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng  chủ trì hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu tại hội nghị.
Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo hiệu quả theo kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác. Trong đó, tập trung hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố; hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền đậm nét về diễn biến và kết quả các kỳ họp của Quốc hội khóa XV, các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về vấn đề cấp bách trong phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng; thông tin, định hướng kịp thời về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, thực hiện đa dạng hình thức cung cấp thông tin giúp các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố chủ động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng bước đầu nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, như tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch cung cấp thông tin cho bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố nhằm tạo sự chuyển biến, nhất quán trong nhận thức về công tác trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền sâu rộng của Đảng ở cơ sở; tổ chức và tổng kết thành công Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Ngành Tuyên giáo cũng đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 45-KH/TU của Thành ủy và Chuyên đề năm 2022 của Chỉ thị 05-CT/W; chủ trì phối hợp tham mưu nội dung tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, triển khai nội dung Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tham mưu cấp ủy nhiều nội dung thiết thực, có sức lan tỏa nhằm phục vụ sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Tất cả sự kiện chính trị quan trọng và các hoạt động trên đã được toàn ngành tiến hành công tác tuyên truyền thông qua mạng Internet một cách trực diện, liên tục, xây dựng những kênh thông tin trên môi trường mạng vừa tin cậy đối với Đảng và Nhà nước, vừa thân thiện với cộng đồng mạng. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp, triển khai kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy trên lĩnh vực tuyên truyền; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động phong phú, chú trọng công tác cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh biểu dương kết quả toàn ngành Tuyên giáo đạt được trong những tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương trong những tháng cuối năm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố, trong đó chú trọng tuyên truyền những kết quả đạt được trong phục hồi phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, toàn ngành tuyên giáo phải tập trung đấu tranh, phản bác mạnh các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; cùng với các ngành, các địa phương phát huy những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; phối hợp xử lý các hành vi sai trái trên không gian mạng.

CÔNG HẠNH