Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Thứ năm, 17/12/2020 07:42

Theo Thông cáo báo chí chiều 16-12 của Văn phòng T.Ư Đảng, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII bước vào ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị. Sau đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung, thời gian và Chương trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại Hội trường về nội dung trên.

TTXVN