Ngày mai, khai mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Thứ năm, 09/04/2020 06:57

Trước bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương dự kiến diễn ra vào ngày 10-4. Hội nghị tập trung đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị, cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nhóm giải pháp như: Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; nhóm giải pháp hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị tài liệu theo phân công để gửi các cơ quan, địa phương nghiên cứu trước. UBND các tỉnh, thành phố kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ.

QUỲNH NHƯ