"Ngày thứ Hai không viết, ngày thứ Tư trực tuyến"

Thứ sáu, 21/10/2022 12:42
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai mô hình "Ngày thứ Hai không viết, ngày thứ Tư trực tuyến" kể từ ngày 24-10-2022.

Theo đó, vào ngày thứ Hai hằng tuần, khi tổ chức, cá nhân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ được công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm viết hộ các giấy tờ, hồ sơ khi có nhu cầu ở một số thủ tục hành chính như: Cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ Bảo hiểm Y tế; Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp; Cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy phép lái xe.

Bện cạnh việc hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, vào thứ Tư hàng tuần, khi tổ chức cá nhân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp mức độ 3,4 sẽ được công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm hướng dẫn hoặc nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống chuyên ngành, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được nộp ở mức độ cao nhất theo quy định.

Đây là mô hình nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thực sự phát huy vai trò là cầu nối, thu hẹp khoảng cách giữa cơ quan công quyền với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

TRÍ TÍN