Nghệ An nghiêm cấm can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thứ hai, 20/03/2023 21:32
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu ban cán sự Đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đặc biệt, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo rà soát, bổ sung nội dung: "Không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, đồ uống có cồn, chất kích thích" vào quy chế làm việc, nội quy cơ quan, đơn vị; có chế tài xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể liên quan; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết không vi phạm và phải phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an nói chung, Cảnh sát Giao thông nói riêng trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi chống đối và can thiệp dưới mọi hình thức đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

N.A.