Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Thứ hai, 05/12/2022 12:12
Ngày 5-12, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đồng chí tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Dự tại đầu cầu Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội) có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tại điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể trực thuộc. Hội nghị được kết nối với 11.600 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1,196 triệu đại biểu tham dự.

Điểm đầu cầu TP Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị quan trọng này.

Tham dự tại điểm cầu CATP, có các đồng chí Phó giám đốc CATP, lãnh đạo chủ chốt các phòng ban nghiệp vụ, cùng toàn thể CBCS CA các đơn vị, địa phương.

Các đồng chí tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố

Trong thời gian 2,5 ngày (5, 6 và sáng 7-12), các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

Ngay sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc thành phố sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, thiết thực.

Công Hạnh-Anh Tuấn