Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân

Thứ sáu, 03/12/2021 12:42

Ngày 2-12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó có các văn bản liên quan đến các lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, bảo vệ bí mật Nhà nước… Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trực tiếp khảo sát tiểu thương chợ Hàn về chính sách an sinh trong thời điểm "ai ở đâu, ở yên đấy".

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, triển khai các văn bản của Trung ương và thành phố, nhất là các kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trên các lĩnh vực tiếp công dân, xử lý các đơn thư, bảo vệ bí mật Nhà nước, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

Liên quan đến công tác tiếp công dân, ông Quảng đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thông báo của Thường trực Thành ủy về yêu cầu trong công tác tiếp công dân; đặc biệt người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Trong đó lưu ý cần rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức làm công tác này từ thành phố đến cơ sở để bảo đảm về mặt đạo đức, năng lực, kỹ năng; quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cần rà soát, sắp xếp lại các phòng, trang thiết bị phục vụ quá trình tiếp công dân; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý phải thực hiện từ khâu soạn thảo văn bản, theo đó, không soạn thảo và lưu trữ văn bản trên máy tính có kết nối internet. Đồng thời tiến hành rà soát việc bố trí cán bộ ở những cơ quan, đơn vị, bộ phận trọng yếu cơ mật. Ngoài ra, phải thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung tâm, truyền trực tuyến đến các điểm cầu tại các đơn vị, địa phương. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy như: Quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy; Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành ủy Đà Nẵng; Quy định xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Giám đốc Công an thành phố Vũ Xuân Viên trao đổi những vấn đề thực tiễn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Chánh Thanh tra thành phố Phan Thanh Long trình bày tình hình triển khai cập nhật phần mềm hệ thống dữ liệu đơn thư.

* Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị kết hợp trực tiếp và 7 điểm cầu trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.  Nội dung tập huấn được tập trung vào quy trình, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị, chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư;  hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

D.HÙNG - H. THANH