Nhà xuất bản Đà Nẵng có 2 ấn phẩm đoạt giải Sách hay 2022

Thứ hai, 26/09/2022 15:16
Viện Giáo dục IRED, Dự án Khuyến đọc Sách hay và Sáng kiến OpenEdu vừa công bố các tác phẩm đoạt giải Sách Hay lần XI năm 2022.
2 ấn phẩm của nhà xuất bản Đà Nẵng đoạt Giải thưởng sách hay 2022.
2 ấn phẩm của nhà xuất bản Đà Nẵng đoạt Giải thưởng sách hay 2022.

Trong số 14 tác phẩm đoạt giải thuộc 7 hạng mục, Nhà xuất bản Đà Nẵng có 2 ấn phẩm: “Việt Nam - hôm nay và ngày mai” (GS Trần Văn Thọ, TS Nguyễn Xuân Xanh chủ biên và nhóm tác giả) thuộc hạng mục Sách nghiên cứu, “Kinh tế Nhật Bản, giai đoạn phát triển thần kỳ 1955-1973” (Trần Văn Thọ) thuộc hạng mục Sách kinh tế. Cả hai cuốn sách đều do GS. Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Nhật Bản - một trí thức đất Quảng, cùng chủ biên và thực hiện.

Các tác phẩm sách hay được trao giải năm 2022 có hạng mục sách Nghiên cứu, sách Giáo dục, sách Kinh tế. sách Quản trị, sách Văn học, sách Thiếu nhi và sách Phát hiện.

B.V