Nhà xuất bản Đà Nẵng tặng thưởng Sách Hay cho 3 tác phẩm

Thứ năm, 20/04/2023 08:35
Ngày 19-4, Nhà Xuất bản Đà Nẵng đã trao Tặng thưởng Sách Hay cho 3 ấn phẩm trong tổng số gần 600 đầu sách được đơn vị xuất bản năm 2022.
Lãnh đạo NXB Đà Nẵng trao tặng thưởng Sách Hay cho tác giả và đại diện các tác giả.
Lãnh đạo NXB Đà Nẵng trao tặng thưởng Sách Hay cho tác giả và đại diện các tác giả.

Các ấn phẩm được lựa chọn trao tặng gồm: Phạm Phú Hải - tác phẩm và dư luận; Tại sao ta yêu (Hiền Trang); Ludwig Wittgenstein - Bài giảng và trò chuyện về mỹ học, tâm lý và niềm tin tôn giáo (Ludwig Wittgenstein, Trần Đình Thắng dịch). Ông Nguyễn Thành - Giám đốc Nhà Xuất bản Đà Nẵng cho biết, trong gần 600 đầu sách được đơn vị xuất bản năm 2022 có nhiều ấn phẩm nội dung hay, giá trị, tiêu biểu như Đà Nẵng - Khát vọng phát triển và phồn vinh; Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển; Nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam; Kinh tế Nhật Bản giai đoạn phát triển thần kỳ 1955-1973; 25 nhà văn đất Quảng thế kỷ XX… Ông Thành nói, hoạt động gặp mặt cộng tác viên thường niên, tặng thưởng Sách Hay, giới thiệu sách “Phạm Phú Hải - Tác phẩm và dư luận” của Nhà Xuất bản Đà Nẵng nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 (21-4-2023).

Hải Quỳnh