Nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm

Thứ ba, 11/06/2024 06:45

Đó là giá trị cốt lõi, xuyên suốt trong phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng tại Hội thảo khoa học thực hiện bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”; phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc – thực trạng và những vấn đề đặt ra diễn ra tại TP Đà Nẵng ngày 10-6.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chủ trì hội thảo có Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh.

Dịp này, có rất nhiều tham luận của đại biểu trình bày đã tập trung trao đổi, đánh giá về những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua. Đồng thời phân tích sâu sắc thực trạng việc vận dụng bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với những nguyên nhân thành công, hạn chế đối với các địa phương, ngành, lĩnh vực. Hội thảo cũng xác định những vấn đề đặt ra và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh: Sau gần 30 năm từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng không ngừng thay da, đổi thịt, tạo ra một đô thị mới, hiện đại; quy mô và trình độ nền kinh tế thành phố thuộc nhóm phát triển của cả nước; thương hiệu điểm đến du lịch từng bước được khẳng định; các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Dấu ấn nổi bật của thành phố là thực hiện hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị.Nếu như những ngày đầu chia tách, Đà Nẵng chỉ có khoảng 360 con đường, đến nay đã có hơn 2.300 con đường, từ 412 km đường bộ đến nay có trên 1.200 km đường bộ; những cây cầu mới, hiện đại đã nối liền hai bờ sông Hàn; hệ thống bệnh viện, trường học được đầu tư khang trang, hiện đại... “Đó là kết quả của những chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích nhân dân, đúng với phương châm “Đảng nói dân tin; mặt trận, đoàn thể vận động dân theo; chính quyền làm dân ủng hộ” mang bản sắc riêng của thành phố. Thành phố cũng xác định rõ tôn chỉ phát triển kinh tế luôn gắn liền với phát triển văn hóa, xã hội một cách hài hòa, bền vững, trong đó người dân thành phố là chủ thể trung tâm, quyền lợi của người dân được đặt trên hết.Từ đó, các chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn và các chính sách ưu đãi vượt trội cho người dân, như miễn giảm học phí cho các cấp học, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, người cao tuổi, xây dựng, sửa chữa nhà chính sách... đã đồng hành và bảo đảm cuộc sống cho người dân thành phố” – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nói.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng thông tin: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy chế, Quy định làm cơ sở triển khai công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của người dân. Trong đó trọng tâm là Đề án số 04 ngày 31/12/2022 về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Mục tiêu của Đề án nhằm phát huy hiệu quả hơn 700 mô hình dân vận khéo trên địa bàn, từ đó tìm ra những mô hình hiệu quả, tiêu biểu để nhân rộng. Thành phố Đà Nẵng cũng đang tập trung triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong đó hết sức coi trọng vị trí, vai trò của người dân trong quá trình tham gia xây dựng, ban hành và đánh giá hiệu quả của các chính sách…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho rằng, hội thảo diễn ra ở thời điểm công tác nghiên cứu, xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang được triển khai. Vì vậy hàng chục tham luận và các ý kiến tại Hội thảo là những đóng góp rất hữu ích, góp phần đắc lực cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Từ quan điểm “Dân làm gốc” trong lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, các kỳ đại hội của Đảng tiếp tục nhấn mạnh tập trung ở sức mạnh to lớn, nguồn lực vô tận của nhân dân; nhân dân là nền tảng, chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị, lực lượng rộng lớn trong mọi phong trào cách mạng. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “Dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện nguyên tắc“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Điểm mới, rất quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chính là tiếp tục nhất quán quan điểm “Dân là gốc”, giữ vai trò nền tảng, đồng thời nhân dân ở “vị trí trung tâm”, lan tỏa và hội tụ, tác động nhiều chiều đến mọi lĩnh vực, lực lượng, tổ chức khác; tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn, cụ thể hóa quan điểm “dân là chủ”, đồng thời xác định “vai trò chủ thể” của nhân dân, mà thực hiện quyền làm chủ của nhân dân là một điều kiện quan trọng để nhân dân giữ vững và phát huy vai trò chủ thể trong sự nghiệp cách mạng. “Tinh thần đổi mới ấy khẳng định bản chất “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” trong thời kỳ mới. Có thể nói rằng, vị trí trung tâm và vai trò chủ thể có mối quan hệ biện chứng, là bước phát triển mới cả về tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn so với vị trí nền tảng và vai trò làm chủ đã được nêu trong suốt tiến trình cách mạng đã qua. Nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của mọi chiến lược phát triển đất nước, của công cuộc đổi mới” - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

Công Hạnh