Nhiều dự án du lịch ở Thừa Thiên-Huế bị Thanh tra Chính phủ "điểm danh"

Thứ sáu, 09/12/2022 20:27
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, chỉ ra một số vấn đề tại 11 dự án.
Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô "đắp chiếu" trong thời gian dài, phòng điều hành dự án bỏ hoang, không một bóng người.
Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô "đắp chiếu" trong thời gian dài, phòng điều hành dự án bỏ hoang, không một bóng người.

Qua thanh tra dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam (thị trấn Lăng Cô, H. Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), Thanh tra Chính phủ phủ chỉ rõ từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 27-3-2008 đến nay, nhà đầu tư dự án chưa thực hiện nội dung nào để triển khai dự án.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam do Công ty TNHH MTV Bãi Chuối Việt Nam, thuộc Tập đoàn Cattigara (Singapore) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 102 triệu USD, diện tích khoảng 100ha. Từ năm 2017, dự án này nằm trong danh mục 29 dự án cần giám sát đặc biệt theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế. Dự án đủ điều kiện để chấm dứt đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 64, điểm a khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2005 và điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án này.

Đối với dự án Đầu tư khu nghỉ dưỡng Nama (TP Huế) do Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc dự án này có nhiều vi phạm. Cụ thể, việc thực hiện góp vốn điều lệ của các cổ đông không đúng thời hạn theo yêu cầu tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 3-11-2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, không đúng thời hạn quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014. Vào ngày 12-7-2013, UBND TP Huế ban hành thông báo số 113/TT-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Ngày 13-4-2016, Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên- Huế có văn bản số 345/STNMT-QLĐĐ nêu rõ: "Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì dự án nêu trên không thuộc trường hợp được Nhà nước thu hồi đất mà nhà đầu tư phải thỏa thuận, nhận chuyển nhượng, góp vốn hoặc thuê quyền sử dụng đất". Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành văn bản số 2635/UBND-ĐC đồng ý nguyên tắc cho tiếp tục thực hiện dự án và áp dụng hình thức thu hồi đất để thực hiện dự án.
UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng giao Sở TNMT, UBND TP Huế hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của TP Huế để có cơ sở cho tiếp tục thực hiện chuyển tiếp dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 99 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ.

Dự án này nằm trong khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện dự án vẫn chưa được khởi công thực hiện, đã chậm tiến độ so với yêu cầu tại quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh số 1370/QĐ-UBND ngày 21-6-2017.

Đối với dự án Khu nghỉ mát Lăng Cô (huyện Phú Lộc), nhà đầu tư là của Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô chưa nộp 181,095 triệu đồng tiền sử dụng đất kỳ 2 năm 2018. Thời điểm thanh tra, giai đoạn 2 của dự án chưa hoàn thành đúng tiến độ. Cụ thể, 19/29 căn biệt thự chưa được thực hiện đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư thực hiện của dự án mới đạt khoảng 82/150 tỷ đồng. Giấy chứng nhận đầu tư dự án chưa được điều chỉnh theo phương án tổng mặt bằng được phê duyệt năm 2013.

Dự án Khu quần thể sân golf và các dịch vụ đi kèm của Công ty Cổ phần Thiên An (tại thị xã Hương Thủy), tiến độ thực hiện không đảm bảo đúng cam kết. Tại thời điểm thanh tra, dự án đang bị chậm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 khoảng 12 tháng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần hai.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland (tại huyện Phú Lộc), nhà đầu tư chưa thực hiện nộp đầy đủ số tiền ký quỹ theo cam kết đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư mới chỉ nộp 3,3 tỷ đồng/8 tỷ đồng, chưa đảm bảo đúng thời hạn nộp theo cam kết. Tại dự án này, việc xác định 20.638 m2 đất biệt thự kinh doanh bất động sản du lịch là loại đất ở trong giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần ba ngày 1-6-2017 là chưa đúng quy định về phân loại đất theo Luật Đất đai năm 2013. Tổng thời gian dự án được gia hạn tiến độ qua 2 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là 87 tháng, gấp 3,6 lần tổng thời gian giãn tiến độ quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014. Thời gian không sử dụng đất liên tục là 48 tháng, gấp 4 lần thời gian quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế xây dựng, ban hành văn bản cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển du lịch địa phương; văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch. Cùng với đó, quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng Nama, có phương án xử lý phù hợp; chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan, UBND thị xã Hương Thủy đôn đốc, yêu cầu Công ty Cổ phần Thiên An (chủ đầu tư Khu quần thể sân golf và các dịch vụ đi kèm) tập trung nguồn vốn đầu tư để hoàn thành đưa dự án vào hoạt động...

Hầu Tỷ