Nhiều trường Tiểu học ở Khánh Hòa thiếu máy vi tính

Thứ tư, 28/09/2022 15:51
Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Khánh Hòa còn 60 trường/tổng số 187 trường Tiểu học chưa bố trí được phòng Tin học và trang bị máy vi tính phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn Tin học lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trong đó, TP Nha Trang có 8 trường, TP Cam Ranh có 2 trường, thị xã Ninh Hòa 28 trường, H.Vạn Ninh 14 trường và H.Khánh Vĩnh 8 trường. Theo báo cáo của Sở GD- ĐT tỉnh này, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 187 trường có học sinh Tiểu học gồm: 171 trường Tiểu học, 16 trường Tiểu học & THCS với 140 điểm trường lẻ. Số giáo viên dạy môn Tin học là 207 người; số phòng tin học là 211 phòng; số máy vi tính hiện có là 2.655 máy. Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tỉnh đã có giáo viên dạy Tin học và được đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ việc giảng dạy cho học sinh lớp 3. Trường Tiểu học ở các H. Cam Lâm, Khánh Sơn, Diên Khánh đã trang bị đầy đủ thiết bị máy móc, giáo viên và cơ sở vật chất để phục vụ cho việc giảng dạy môn Tin học lớp 3. Tuy nhiên, hầu hết chỉ bố trí ở các điểm trường chính, các điểm nhỏ lẻ có học sinh lớp 3 thì chưa bố trí được.

Trước khó khăn trên, các địa phương đã chuẩn bị các phương án để bổ sung máy vi tính. Tại TP Nha Trang, Phòng GD-ĐT đang thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm thiết bị lớp 3 và 7, trong đó có nội dung mua sắm máy vi tính cho các trường học. Phòng GD-ĐT H.Vạn Ninh đang lập dự án mua sắm gói thiết bị lớp 3 và 7 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, Phòng GD-ĐT huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn về việc tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 đến lớp 9 phục vụ đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông của huyện (giai đoạn 2, cho lớp 3 và lớp 7). Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa triển khai thực hiện được các bước tiếp theo vì chưa có cơ sở xác định đơn giá để thẩm định giá thiết bị và lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Trong khi đó, UBND thị xã Ninh Hòa lại chưa phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án mua sắm máy vi tính cho các trường... Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, đối với các địa phương đang còn thiếu, Sở đã đề nghị Phòng GD-ĐT các địa phương tạm thời sử dụng phòng tin học của các trường THCS cùng xã, phường, thị trấn với trường Tiểu học để thực hiện kế hoạch dạy môn Tin học cho học sinh lớp 3. Bên cạnh đó, các trường Tiểu học chưa có phòng máy ở những điểm lẻ xây dựng kế hoạch dạy học, thời khóa biểu môn Tin học trái buổi để học sinh lớp 3 của các điểm trường lẻ về điểm trường chính có phòng máy để thực hành. Cùng với đó, Sở chỉ đạo các Phòng GD-ĐT tiếp tục tham mưu UBND cấp huyện sớm trang bị đủ máy vi tính cho các trường Tiểu học để đảm bảo việc tổ chức dạy môn Tin học cho học sinh lớp 3 năm học 2022-2023 theo đúng quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

P.S