Nỗ lực dứt điểm tình trạng sử dụng đất trái phép tại bán đảo Sơn Trà

Thứ ba, 29/11/2022 19:32
Chiều 28-11, UBND Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với nhân dân trước kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã trả lời 12 ý kiến tại buổi đối thoại lần thứ 1 năm 2022 vào ngày 21-6-2022.
Quang cảnh buổi đối thoại ngày 28-11.
Quang cảnh buổi đối thoại ngày 28-11.

Tại buổi trực tiếp tiếp dân ngày 21-6-2022, UBND Q. Sơn Trà thông qua việc lấy phiếu ý kiến các kiến nghị, UBND quận đã giao các phòng, ban ngành, UBND các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ để rà soát, giải quyết kiến nghị của người dân. Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, UBND Q. Sơn Trà đã có ý kiến trả lời 12 ý kiến của cử tri, người dân và đã trình kết quả giải quyết kiến nghị của người dân lên Thường trực HĐND TP. Trong đó, một số ý kiến được đông đảo người dân quan tâm là tình trạng sử dụng đất đai trái phép tại bán đảo Sơn Trà.

Theo cử tri Trần Viết Tuân (P. Thọ Quang) có một số hộ dân khai hoang đất sát núi Sơn Trà trước năm 1990, đến năm 1995 được nhận giao khoán đất trồng rừng theo NĐ 01/CP để phát triển kinh tế rừng nhưng đến nay các cấp chính quyền yêu cầu tháo dỡ với 68 trường hợp theo kết luận của thanh tra. Trả lời ý kiến này, 68 trường hợp trên bán đảo Sơn Trà, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có kết luận số 792/KL-TTTP ngày 18-10-2016, xác định 68 hộ dân đã xây dựng công trình trái phép, kinh doanh không đúng mục đích được giao khoán trồng rừng. UBND Q. Sơn Trà đã chỉ đạo UBND P. Thọ Quang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm việc trực tiếp với từng trường hợp vi phạm để tuyên truyền, phổ biến các chỉ đạo của UBND TP, Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 28-4-2021 của UBND Q. Sơn Trà. Các hộ dân đã được giải thích việc xây dựng lán trại, chòi tạm, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du khách là không đúng với các điều, khoản đã ghi trong hợp đồng giao khoán, là hành vi lấn, chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm Điều 12 Luật Đất đai năm 2013. Qua đó, các hộ dân đã được tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tự tháo dỡ toàn bộ lán trại, chòi tạm và chấm dứt hoạt động kinh doanh (chỉ giữ lại lán tạm) và thực hiện đúng hợp đồng giao khoán trồng rừng. Trường hợp hộ vi phạm đồng ý tháo dỡ thì UBND Q. Sơn Trà lập biên bản ghi nhận và hỗ trợ lực lượng tháo dỡ. Trường hợp công dân có yêu cầu tiếp dân với Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà, UBND Q. Sơn Trà đã ban hành Thông báo số 210/TB- UBND ngày 30-12-2021 về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà năm 2022. Ngoài ra, trong ngày 21-10-2022, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà Hoàng Sơn Trà đã tổ chức tiếp công dân Trần Viết Tuân, đã thông báo về các chủ trương, chính sách của Nhà nước cho công dân được rõ.

Cử tri Lê Thọ Truyền (P. An Hải Đông) phản ánh cần xem xét quá trình lịch sử đối với các công trình do người dân tự xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, đối với các trường hợp không sai phạm thì đề nghị cho tiếp tục triển khai trồng rừng theo hợp đồng giao khoán, các trường hợp vi phạm hợp đồng, tự ý kinh doanh thì phải xử lý nghiêm. Về vấn đề, hiện nay, UBND Q. Sơn Trà đang thực hiện kế hoạch tổ chức rà soát lại tất cả các hồ sơ giao khoán trồng rừng và kiểm tra thực tế sử dụng của các hộ dân được giao khoán trên bán đảo Sơn Trà để có phương án quản lý hiệu quả, đúng quy định. Cụ thể: đối với các trường hợp trồng rừng theo đúng hợp đồng giao khoán, không sai phạm, UBND quận tiếp tục kiểm tra xem xét và định hướng để triển khai trồng rừng gỗ lớn theo Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 11-70 2019 về quy định chính sách phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2019 -2030. Đồng thời, thực hiện Kết luận thanh tra số 792/KL-TTTP ngày 18-10- 2016 của Thanh tra TP Đà Nẵng về các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng trên bán đảo Sơn Trà, hiện nay UBND Q. Sơn Trà đã và đang chỉ đạo UBND P. Thọ Quang cùng các cơ quan ban ngành xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nhận khoán trồng rừng (vận động tháo dỡ, cưỡng chế, xử lý vi phạm hành chính). Đồng thời, các cơ quan liên quan đang tổ chức rà soát đối với các trường hợp giao khoán trồng rừng còn thời hạn hợp đồng nhưng sử dụng không đúng mục đích, không triển khai trồng rừng trên đất được giao khoán, chuyển nhượng trái phép… để đề xuất xử lý theo quy định.

Tại buổi đối thoại, sau khi trả lời các vấn đề bức xúc của người dân, nhân dân 7 phường đã có một số kiến nghị liên quan đến việc sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn để đảm bảo việc đi lại, phục vụ đón Tết Nguyên Đán; một số công trình hố ga, xử lý nước thải, các dự án quy hoạch treo cần có biện pháp xử lý dứt điểm… Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà đã tiếp thu và đề nghị các phòng chuyên môn giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đồng thời cho biết UBND quận sẽ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền gửi các cơ quan liên quan để xem xét, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Lê Anh Tuấn