Ông Hồ Hương được bầu Chủ tịch Chi hội Cấp thoát nước miền Trung-Tây Nguyên nhiệm kỳ 2022-2024

Thứ bảy, 23/07/2022 16:36
Ngày 22-7, Chi hội Cấp thoát nước miền Trung - Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2024. Với 14 thành viên của những ngày đầu thành lập (1996), qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, đến nay Chi hội đã phát triển 84 đơn vị thành viên, trong đó có 26 công ty cấp thoát nước trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên và 58 thành viên là công ty kinh doanh thiết bị, vật tư, tư vấn, thi công xây lắp.
Đại diện Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chi hội Cấp thoát nước miền Trung-Tây Nguyên trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho đại diện Làng Hy Vọng Đà Nẵng.
Đại diện Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chi hội Cấp thoát nước miền Trung-Tây Nguyên trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho đại diện Làng Hy Vọng Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, các đơn vị đã khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt tập trung đảm bảo cấp nước an toàn về chất lượng, lưu lượng và áp lực. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng... Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 39 thành viên. Ông Hồ Hương- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng làm Chủ tịch Chi hội, cùng 9 Phó Chủ tịch.

Dịp này, đại diện Chi hội Cấp thoát nước miền Trung-Tây Nguyên đã trao tặng Làng Hy Vọng Đà Nẵng số tiền 50 triệu đồng và ủng hộ CLB hưu trí lãnh đạo ngành Cấp thoát nước miền Trung-Tây Nguyên 100 triệu đồng.

Thanh Hoa