Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam

Thứ tư, 28/02/2024 10:24
Chiều 27-2, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam đã có buổi họp, công bố Quyết định số 1264-QĐ/TU ngày 27-2-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đã công bố Quyết định số 1264-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 14 đồng chí, do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm Trưởng ban và 5 Phó Trưởng ban, gồm các đồng chí: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam.

Tiếp đến, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã cho ý kiến dự thảo các văn bản trình phiên họp thứ bảy của ban chỉ đạo sắp đến, như: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của ban chỉ đạo năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chương trình công tác năm 2024 của ban chỉ đạo; Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với Đảng ủy Sở TN-MT, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở TN-MT; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25-4-2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Tam Kỳ.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định một số nội dung, như: Thông báo kết quả giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh của thành viên ban chỉ đạo; Công văn chỉ đạo, triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của ban chỉ đạo…

TRẦN TÂN