PC Đà Nẵng triển khai đề án ứng dụng KHCN giai đoạn 2021-2025

Thứ tư, 02/12/2020 10:00

Nhóm tác giả PC Đà Nẵng đạt giải Nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo EVNCPC 2020.

Đà Nẵng - Ngày 1-12, ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiến hành triển khai đề án ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào công tác quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện giai đoạn 2021-2025 gồm 3 hợp phần chính: tự động hóa lưới điện phân phối, ứng dụng công nghệ thông tin CNTT trong công tác quản lý kỹ thuật - vận hành hệ thống điện và nâng cấp các phần mềm phục vụ phân tích hệ thống điện. Các nhiệm vụ trọng tâm của đề án theo định hướng phát triển lưới điện thông minh cũng được PC Đà Nẵng phân tích nhằm đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tiến độ triển khai thực hiện của đề án và khai thác hiệu quả nguồn vốn khoa học công nghệ trong giai đoạn 2021-2025.

Việc ứng dụng mạnh mẽ KHCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng để PC Đà Nẵng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào ứng dụng KHCN toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của đề án là việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS; chuyển đổi điện lực số; mở rộng, khai thác tối ưu hệ thống SCADA/DMS tại trung tâm điều khiển; kết nối, vận hành ổn định các hệ thống điện mặt trời mái nhà; xây dựng định hướng tiêu chuẩn kỹ thuật lưới điện ngầm hóa hiện đại, thân thiện với môi trường. Đề án tiếp tục được hoàn thiện và là cơ sở định hướng nhằm phát triển phong trào sáng kiến và KHCN trong giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu xây dựng lưới điện thành phố Đà Nẵng ngày càng hiện đại và thông minh.

Phương Kiếm