PC Quảng Nam diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Thứ hai, 19/07/2021 17:13

Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ, bảo đảm cấp điện trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổ chức diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021, điều hành cấp điện lực để xử lý sự cố trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Đợt diễn tập dưới sự tham gia của các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty, Trưởng các tiểu ban PCTT&TKCN, Trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật, cán bộ an toàn, Đội trưởng/Tổ trưởng quản lý đường dây và trạm biến áp các Điện lực, Trưởng tiểu ban, cán bộ an toàn, Tổ trưởng đường dây, Tổ trưởng thao tác lưu động của Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế. Ông Võ Anh Hùng - Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty chủ trì cuộc diễn tập. 

Diễn tập khôi phục trụ điện bằng phương pháp dùng xe múc.

Tình huống giả định đưa ra là ảnh hưởng của bão số 5 làm mất điện toàn bộ 2 huyện Núi Thành và Tiên Phước. Các Điện lực quản lý cấp địa địa bàn chủ trì tiến hành họp triển khai nội dung ứng phó với bão số 5; đồng thời cập nhật hình ảnh lên chương trình của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Các đơn vị khẩn trương đề xuất phương án cắt điện, thực hiện biện pháp an toàn và tổ chức khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Từ phương án được đề xuất, thống nhất, các đơn vị tiến hành công tác khắc phục thiệt hại lưới điện tại hiện trường. 

Ảnh hưởng của bão đã làm thiệt hại hệ thống lưới điện, trong đó có một số trụ điện bị ngã đổ. Phần diễn tập thực địa là tổ chức khôi phục hai trụ điện bị ngã đổ tại địa hình bị ngập nước thuộc huyện Thăng Bình. Theo đó, mỗi Điện lực đã cử 02 công nhân gồm 01 Đội trưởng quản lý lưới và 01 công nhân, với tổng cộng 42 người, được chia thành hai nhóm, 01 nhóm dựng trụ bằng tó 03 chân và 01 nhóm dựng trụ bằng xe múc. Mặc dù thời tiết hiện trường nắng nóng nhưng các nhóm công nhân đã nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ phân công, đảm bảo an toàn và đạt đúng tiến độ đề ra. 

Sau diễn tập, ông Võ Anh Hùng - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban chỉ huy đánh giá cao sự chuẩn bị của hai Điện lực Tiên Phước và Núi Thành và các đơn vị tham gia phối hợp trong quá trình diễn tập khắc phục sự cố lưới điện và điều hành hệ thống điện đạt yêu cầu đề ra.

VIỆT HẢO – HOÀNG PHƯỢNG