PC Quảng Ngãi: Tổ chức kiểm tra tại các điện lực trực thuộc

Thứ ba, 09/06/2020 10:09

Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) năm 2020, từ ngày 20 đến ngày 21/5/2020, PC Quảng Ngãi đã thực hiện kiểm tra tại các Điện lực Sơn Hà và Điện lực Tư Nghĩa.

Kiểm tra hệ thống đo đếm tại ĐLSH.

Theo đó, Đoàn công tác đã kiểm tra công tác công tác phúc tra ghi chỉ số, kiểm tra công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng gồm: Công tác quản lý công tơ đang bán điện; công tơ đo đếm tại cá: TBA công cộng, TBA chuyên dùng; công tác niêm chì, quản lý thùng trang cụ, thùng công tơ,…; kiểm tra những trường hợp hệ thống đo đếm (HTĐĐ) báo lỗi trên các chương trình quản lý; kiểm tra việc di dời hệ đo đếm sau khi cải tạo lưới điện; kiểm tra công tác cấp điện, áp giá bán điện.

Qua kiểm tra đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý HTĐĐ điện năng; công tác cấp điện, áp giá bán điện để các Điện lực kịp thời khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác quản lý, lắp đặt HTĐĐ bán điện, công tác áp giá bán điện được thực hiện đúng quy theo quy trình, quy định trong mua bán điện;

Thời gian đến, Đoàn công tác sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra tại các Điện lực Ba Tơ và Điện lực Mộ Đức; đồng thời phối hợp hỗ trợ các Điện lực thực hiện kiểm tra sử dụng điện, tăng cường kiểm tra tại các khu vực lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm sử dụng điện, thực hiện kiểm tra nội bộ trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong công tác kinh doanh điện năng tại các Điện lực trực thuộc.