PGS.TS Võ Thị Thúy Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Thứ ba, 09/01/2024 11:43
Ngày 8-1, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy và Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.
PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy Nhà trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.
PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy Nhà trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

Theo Nghị Quyết số 50/NQ-HĐĐH của Hội đồng Đại học Đà Nẵng, Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động, người học phát huy vai trò, năng lực. PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy Nhà trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, là cơ sở để Trường Đại học Kinh tế tiếp tục khẳng định vị thế mới trong hệ thống giáo dục và đào tạo.

Trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Kinh tế đã đào tạo cho đất nước gần 60 nghìn cử nhân và hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ. Trường hiện có 400 cán bộ viên chức, trong đó có 287 giảng viên gồm: 3 GS.TS, 21 PGS.TS, 108 Tiến sĩ, 155 Thạc sĩ. Quy mô đào tạo hàng năm của trường gần 15 nghìn sinh viên, 19 ngành đào tạo bậc đại học, 7 ngành bậc thạc sĩ và 4 ngành đào tạo bậc tiến sĩ.

Bảo Nam – Huỳnh Quỳnh