Phải đề xuất giải pháp, dự án cụ thể để tạo “đột phá” cho miền Trung- Tây Nguyên

Thứ sáu, 17/03/2023 15:15
Chiều 17-3, tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng trong Diễn đàn Nhịp cầu phát triển lần thứ ba với chủ đề “Đột phá cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Tăng trưởng xanh và Chuyển đổi số trong chiến lược phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng cùng đại biểu tham gia diễn đàn chụp hình lưu niệm.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới tham dự Diễn đàn

Diễn đàn còn có sự tham dự của lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành cùng lãnh đạo 19 tỉnh, thành miền Trung- Tây Nguyên, hơn 20 đại sứ quán các nước, hơn 300 đại diện doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, “Tăng trưởng xanh”, “chuyển đổi số” trở thành định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia với việc chủ động, tích cực khai thác các cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước chuyển đổi sang xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, chú trọng quản lý hiệu quả và tái tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn.

Việt Nam đang đạt nhiều nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đạt trung bình khoảng 38%/năm. Năm 2022, giá trị kinh tế số của Việt Nam đạt khoảng 23 tỷ USD. Những kết quả trên đã đưa Việt Nam trở thành nước có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh thứ hai thế giới và tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo dự báo của Google và Temasek, giá trị kinh tế số của Việt Nam có thể đạt 49 tỷ USD vào năm 2025 và 120-200 tỷ USD vào năm 2030.

Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian qua, các địa phương và doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã thể hiện quyết tâm rất cao, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Các đại biểu quốc tế tham gia diễn đàn.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình chuyển đối số quốc gia với mục tiêu được đề ra là “năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra những giá trị mới của Việt Nam”. Do đó, Phó Thủ tướng mong muốn Diễn đàn hôm nay sẽ tập trung trao đổi một cách thẳng thắn, sâu sắc và toàn diện về các vấn đề liên quan đến tăng trưởng xanh và chuyển đổi số với mục tiêu quyết tâm tạo đột phá về phát triển bền vững cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Diễn đàn tập trung đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và ưu tiên của Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp thu hút các nguồn lực cả trong nước và quốc tế nhằm phục vụ các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng cùng đại biểu tham gia diễn đàn chụp hình lưu niệm.

Đặc biệt, qua Diễn đàn, cần đề xuất các chương trình, dự án cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên để các địa phương, doanh nghiệp, các đối tác quốc tế nghiên cứu khả năng hợp tác và triển khai trong thời gian tới.

HẢI QUỲNH