Phải giải tỏa tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ rủi ro pháp lý" liên quan đến bất động sản

Thứ ba, 22/11/2022 15:27
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), để thúc đẩy việc triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp, bên cạnh việc tháo gỡ vướng mắc về pháp lý thì rất cần sớm khắc phục tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ rủi ro pháp lý" trong một số cán bộ công chức dẫn đến đùn đẩy hồ sơ lòng vòng, không dám quyết định. 

Ông Châu cho biết khoảng 70% dự án bất động sản, đô thị, nhà ở thương mại đang bị vướng mắc pháp lý. Vì vậy, Quyết định 1435/QĐ-TTg ngày 17-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp" vừa được ban hành là rất kịp thời. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu "Đến năm 2023, phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất" theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-06-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc điều chỉnh, ban hành các nghị định mới là rất cấp thiết.

Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, HoREA đề nghị Chính phủ khẩn trương xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. "Đi đôi với tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính thì rất cần sớm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ rủi ro pháp lý trong một số cán bộ công chức dẫn đến đùn đẩy hồ sơ lòng vòng, không dám đề xuất, không dám quyết định", ông Châu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HoREA đề nghị Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sắp xếp gặp trực tiếp doanh nghiệp để nghe trình bày các vướng mắc, khó khăn cụ thể; hàng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để được xem xét, giải quyết, chỉ đạo kịp thời. HoREA đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương vào cuộc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29-8-2022, nhất là Quyết định 1435/QĐ-TTg ngày 17-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ, để sớm có kết luận, xử lý, giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý; giải quyết để tháo gỡ "vướng mắc, khó khăn" cho các dự án bất động sản, đô thị, nhà ở.

T.T