Phân cấp, ủy quyền gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu

Thứ tư, 17/05/2023 06:49
Các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt việc đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền khoa học, hợp lý đi đôi với nâng cao trách nhiệm; phân định rõ trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh như trên tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 7796/ĐA-UBND, ngày 19-11-2021 của UBND thành phố về phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước gắn với thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026 do UBND thành phố tổ chức sáng 16-5.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong thực hiện đề án phân cấp, ủy quyền thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan để tham mưu hoàn thành quy định đối với các nội dung phân cấp đã đặt ra trong đề án. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện các nội dung đã được phân cấp, ủy quyền để bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành và địa phương liên tục rà soát và thực hiện điều chỉnh, bãi bỏ các quy định phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, địa phương đối với những vấn đề mà pháp luật chuyên ngành đã quy định cụ thể thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhận nhiệm vụ phân cấp ủy quyền. Đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung các nội dung phân cấp, ủy quyền mới phù hợp với quy định và thực tiễn.

Đối với các nội dung còn vướng mắc do cơ chế, quy định từ Trung ương, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành báo cáo UBND thành phố để báo cáo Thành ủy cho chủ trương để đề xuất Trung ương cơ chế thí điểm, nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương. Đồng thời từng sở, ngành tăng cường cơ chế hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Phú Nguyện cho biết, qua 1 năm triển khai Đề án số 7796/ĐA-UBND, các ngành, các cấp đã quán triệt quan điểm nhất quán của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phân cấp mạnh công tác quản lý cho các sở, các quận, huyện; đặc biệt là ủy quyền tối đa những thẩm quyền của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố cho các sở, UBND các quận, huyện để góp phần thực hiện hiệu quả và khắc phục các vướng mắc về thẩm quyền trong công tác quản lý ngành khi thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14. Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án số 7796/ĐA-UBND đã góp phần thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn quy trình, giảm trung gian, giảm thủ tục và thời gian, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, đề cao vai trò quản lý trực tiếp của cơ quan chuyên môn và cấp chính quyền quận, huyện, phường, xã, giảm bớt việc tập trung thẩm quyền và công việc sự vụ về cấp thành phố. Đặc biệt, việc phân cấp, ủy quyền gắn với giảm thủ tục hành chính, không phát sinh tổ chức bộ máy biên chế…

Tuy nhiên, việc phân cấp, ủy quyền vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Theo đó, đối với một số nội dung phân cấp, do quy định của pháp luật chuyên ngành, cần phải xin ý kiến của các cơ quan Trung ương và thực hiện quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên thời gian tham mưu ban hành quyết định quy phạm về phân cấp mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Một số nội dung ủy quyền đã được quy định cụ thể tại đề án nhưng các sở, ngành vẫn chậm triển khai tham mưu hoặc không báo cáo kịp thời những vướng mắc chưa triển khai. Đặc biệt, đối với phân cấp quản lý đô thị trong quá trình thực hiện có một số vấn đề phát sinh khó khăn, như: một số cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng tại các Đội kiểm tra quy tắc đô thị có trình độ chuyên môn về xây dựng chưa bảo đảm, nguồn nhân lực tại các địa phương còn thiếu…

Tại hội nghị, các sở, ngành và quận, huyện nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện đề án phân cấp, ủy quyền và kiến nghị thành phố kịp thời tháo gỡ, nhất là việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, đầu tư; quan tâm nguồn nhân lực để thực hiện; tăng chế độ, chính sách, nhất là ở cơ sở nhằm khuyến khích, động viên.

N.P – Đ.N