Phấn đấu đến hết năm 2028, cả hệ thống Công đoàn có 15 triệu đoàn viên

Thứ năm, 29/02/2024 06:35
Chiều 28-2, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận và đánh giá cao Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sớm tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách tới các cấp Công đoàn, sau khi Thường trực Đoàn Chủ tịch thông qua Kế hoạch công tác của các ban chuyên môn.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm đầu tiên các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, cán bộ Công đoàn toàn quốc cần vào cuộc với tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ tháng đầu, năm đầu.

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các cấp Công đoàn cần triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong nhiệm kỳ là tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Các cấp Công đoàn cần xác định phải đồng lòng, quyết tâm ý chí chính trị cao để hoàn thành mục tiêu trong năm 2024: Toàn hệ thống phát triển được 1 triệu đoàn viên; đến hết năm 2028: Cả hệ thống có 15 triệu đoàn viên. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn, cả hệ thống cần tập trung xây dựng kế hoạch triển khai, bố trí nguồn lực, phương pháp thực hiện…

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phân công các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch tới làm việc với lãnh đạo Tỉnh, Thành ủy để triển khai thực hiện, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty cần chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị (ban hành từ năm 2021); qua đó xây dựng tổ chức Công đoàn linh hoạt về tổ chức và hoạt động để hội nhập quốc tế; đồng thời phải xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình Công đoàn các tập đoàn kinh tế tư nhân; thành lập một số Công đoàn ngành xuyên suốt như Dệt may, Ngân hàng…; mô hình tổ chức Công đoàn tại các đơn vị dưới 25 đoàn viên.

ĐỖ BÌNH