Phát động Giải Diên hồng lần thứ nhất

Thứ sáu, 30/12/2022 14:04
Đây là Giải thưởng Báo chí toàn quốc do Văn phòng Quốc hội phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc liên quan về Quốc hội, HĐND, được tổ chức định kỳ hằng năm và 2022 là năm đầu tiên phát động.

Theo Thể lệ, mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận. Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng lần thứ nhất được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 1-3-2021 đến 30-4-2023 trên các báo, đài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Thời gian nhận tác phẩm tham dự từ ngày phát động Giải Diên Hồng đến 30-4-2023 (theo dấu Bưu điện), gửi về Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, số 22 Hùng Vương, Ba Đình (Hà Nội). Giải Diên Hồng lần thứ nhất sẽ được trao vào tháng 6-2023. Giải thưởng cao nhất 97 triệu đồng (giải Đặc biệt); giải thấp nhất 10 triệu đồng (giải khuyến khích).

BT