Phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức Đảng

Thứ ba, 21/02/2023 14:29
Ngày 21-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị chuyên đề công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo do Thành ủy tổ chức sáng 21-2.
Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị
Các đại biểu chủ trì hội nghị

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, rằng: Phát triển đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên, được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Những năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị

Qua 2 năm triển khai Chỉ thị cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn vì tình hình dịch Covid-19 kéo dài, xong nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, đã đem lại một số kết quả tích cực. Số lượng kết nạp đảng viên hằng năm bình quân tăng gần 25%; chất lượng, trình độ đảng viên mới ngày càng được nâng lên với 996 đảng viên mới kết nạp có trình độ đại học trở lên vào năm 2022. Năm 2022, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đạt tỷ lệ kết nạp đảng viên cao, như: Đảng ủy Cảng Đà Nẵng tăng 7%, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng tăng 9,2%, Huyện ủy Hòa Vang tăng 3,2%, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tăng 3,3%, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tăng 3,4%. Tính đến thời điểm này, số đảng viên của thành phố đã nâng lên gần 62.560, tăng hơn 3.800 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng nhìn nhận, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên tại một số ngành, lĩnh vực chưa tương xứng với nguồn lực hiện có... Dù tỷ lệ đảng viên kết nạp hằng năm tăng khá cao nhưng chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra và tổng số đảng viên kết nạp mới của nửa đầu nhiệm kỳ đạt chưa đến 50% so với nửa đầu nhiệm kỳ trước.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị

Vì vậy, tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đồng chí đại biểu, nhất là ở cấp cơ sở tập trung nghiên cứu, mạnh dạn chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phát biểu đi thẳng vào trọng tâm những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, cần tập trung phân tích, đánh giá cụ thể về nguồn phát triển đảng viên; các nhóm lĩnh vực, khu vực có tiềm năng với số lượng quần chúng ưu tú lớn. Xác định rõ đối tượng cần ưu tiên tập trung để tạo nguồn, như lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, trong các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các đối tượng là sinh viên, bộ đội xuất ngũ. Cùng với đó, nêu rõ những phương pháp, cách làm hay trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; các vấn đề trong công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục; các cơ chế, chính sách, nguồn lực cần thiết cho việc phát triển đảng viên; các tiêu chí, tiêu chuẩn xét chọn kết nạp đảng viên mới vừa bảo đảm số lượng và chất lượng đảng viên; các vấn đề về công tác quản lý đảng viên sau kết nạp, nhất là về việc sinh hoạt của đảng viên tại các chi, đảng bộ ngoài khu vực nhà nước và khu dân cư.

Theo báo cáo của Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh: Thời gian qua các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã nâng cao nhận thức về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên ở đều khắp các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, trong đó tập trung ở những nơi còn ít đảng viên; quan tâm kết nạp đảng viên là đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân, người lao động ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và người có đạo; từng bước khắc phục tình trạng chưa có tổ chức Đảng ở tổ dân phố, doanh nghiệp và trường học. Trong 2 năm qua, dù chịu ảnh hưởng Covid-19 nhưng các cấp ủy đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch, tổ chức đối thoại, tọa đàm, giao chỉ tiêu giới thiệu nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút lực lượng hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia, tạo điều kiện để phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú bồi dưỡng, phát triển Đảng. Đảng viên mới kết nạp bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng, đa số đảng viên sau khi kết nạp đều phát huy được năng lực, sở trường, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động, phong trào tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên, nữ trí thức, giáo viên, sinh viên, người có đạo và chủ doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tăng đáng kể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình.

Công Hạnh