Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ

Thứ bảy, 29/10/2022 09:25
Ngày 28-10, tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ” với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các giải pháp nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại vùng Bắc Trung bộ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe chia sẻ kinh nghiệm về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại một số địa phương, trường đại học trong cả nước và công tác kết nối với các quỹ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ cần có chính sách để tập trung đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, tạo cơ sở thúc đẩy việc nghiên cứu phát triển các công nghệ mới. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho nguồn nhân lực cũng như doanh nghiệp; trong đó không chỉ là năng lực hấp thụ công nghệ, năng lực nghiên cứu phát triển mà còn nhiều năng lực khác liên quan đến đổi mới sáng tạo, đổi mới quy trình kinh doanh, quy trình quản lý và ý tưởng sáng tạo các sản phẩm mới. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy, kết quả của nghiên cứu khoa học phải đồng hành cùng doanh nghiệp, được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho các địa phương.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình, mỗi địa phương đều có cách làm riêng trong thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, các địa phương cần tăng cường liên kết với các tỉnh bạn, với các trường, viện, doanh nghiệp để khai thác và hình thành các sản phẩm đổi mới sáng tạo, nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của vùng về đổi mới sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cần xây dựng các cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp khoa học công nghệ; đẩy mạnh việc khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường vai trò liên kết giữa ba nhà (Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp); hoàn thiện cơ chế chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ xác định, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là khâu đột phá chiến lược, động lực quan trọng thực hiện tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng; yếu tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của vùng phải phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Tường Vi