Phát triển khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Thứ sáu, 22/05/2020 09:15

Hệ thống ĐMTMN lắp đặt tại khách sạn Cham PaDuy Xuyên.

Thời gian qua, Điện lực Duy Xuyên (thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam) đã tích cực tuyên truyền đến khách hàng việc lắp đặt hệ thống Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) bằng nhiều hình thức. Điện lực đã thực hiện nghiêm túc các quy định về nghiệm thu hòa lưới, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong công tác thay thế công-tơ 2 chiều miễn phí, ký biên bản thỏa thuận về xác nhận chỉ số công-tơ và điện năng với dự án ĐMTMN.

Đến nay, trên địa bàn Điện lực Duy Xuyên quản lý đã phát triển được 36 khách hàng lắp đặt ĐMTMN, với tổng công suất 342 kWp. Trong đó có 23 khách hàng sinh hoạt và 13 khách hàng là các doanh nghiệp, bình quân phát lên lưới với 40.000 kWh/tháng. Đối với các khách hàng đã lắp đặt và hòa lưới trước 30-6-2019, hằng tháng sau khi chốt chỉ số công-tơ theo lịch ghi chữ, Điện lực đã thông tin đến khách hàng về chỉ số công-tơ điện phát lên lưới, tính toán chi phí mua điện mặt trời và đã chi trả cho khách hàng qua hình thức chuyển khoản.

Điện lực Duy Xuyên đã tổ chức thăm hỏi tri ân, tặng quà cho các khách hàng là các hộ sinh hoạt và các doanh nghiệp đã ủng hộ chủ trương lắp đặt ĐMTMN trong quý 1-2020. Điện lực sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để phát triển khách hàng đầu tư hệ thống ĐMTMN.

VIỆT HẢO