Phê duyệt kinh phí lập đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa TP Đà Nẵng

Thứ năm, 19/05/2022 09:55
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn vừa ký Quyết định số 1315/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đề án xác định các mục tiêu tổng quát cần đạt được và kỳ vọng để phát triển du lịch đường thủy qua 2 giai đoạn triển khai (định hướng đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045); đồng thời nhằm đạt mục tiêu cụ thể là phát triển du lịch đường thủy gắn liền với điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021. Thành phố xác định phát triển du lịch gắn với các hình thức du lịch biển, du lịch thủy nội địa, sinh thái, cộng đồng, văn hóa, lịch sử, tâm linh, thể thao, chăm sóc sức khỏe. Ưu tiên phát triển các tuyến đường thủy: sông Hàn - sông Cổ Cò - sông Thu Bồn; sông Hàn - sông Vĩnh Điện - sông Thu Bồn; tuyến từ vịnh Đà Nẵng đi hòn Sơn Trà Con, Cù Lao Chàm. Cùng với đó là khai thác toàn diện 9 tuyến du lịch đường thủy nội địa và đường thủy từ bờ ra đảo đã được phê duyệt quy hoạch; kết nối tuyến đường thủy từ sông Hàn - Hội An, tỉnh Quảng Nam; tập trung quy hoạch khu vực và các điều kiện hạ tầng, đội tàu phục vụ phân khúc khách cao cấp, siêu sang.

Với chiến lược chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch đường thủy, đề án đặt mục tiêu phát triển đa dạng đội tàu du lịch với các loại hình tàu cao tốc, tàu thủy lưu trú trên sông, trên vịnh, tàu nhà hàng, thuyền buồm và du thuyền cá nhân. Cùng với đó là hình thành hệ thống điểm đến du lịch, sản phẩm dịch vụ trên tuyến, tạo được nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ du lịch đường thủy đạt chuẩn chất lượng cao. Theo đề án, thành phố phấn đấu đến năm 2030, lượng khách du lịch đường thủy nội địa đạt 1,5 - 2 triệu lượt khách/năm. Định hướng đến năm 2045, lượng khách du lịch đường thủy nội địa tăng khoảng 30% - 50% so với năm 2030.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án trong năm 2022. Theo tiến độ thực hiện, đến tháng 10-2022, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ hoàn thiện dự thảo, thực hiện thủ tục trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Đề án.

ĐÔNG A