Phối hợp giữa 2 lực lượng Công an, Quân sự tại Hòa Vang tiếp tục phát huy hiệu quả

Thứ sáu, 30/12/2022 17:37
Ngày 29-12, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa 2 lực lượng trong năm 2022.

Theo đánh giá chung, trong năm công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an và Quân sự đã được các cấp lãnh đạo trên địa bàn quan tâm, theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác tham mưu tiếp tục được chú trọng, có sự phối hợp và thống nhất cao giữa các lực lượng; công tác trao đổi thông tin luôn nhanh chóng, kịp thời; phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị ngay từ cơ sở, không bị động, bất ngờ; công tác phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394 trong đảm bảo ANTT tiếp tục được duy trì phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng phong trào Quốc phòng toàn dân tiếp tục được đẩy mạnh; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình phong trào có hiệu quả cao. Đặc biệt, công tác phối hợp tuyển công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND đảm bảo chỉ tiêu giao quân trong năm 2022.

Trong năm 2023, lực lượng Công an và Quân sự trên địa bàn huyện Hòa Vang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp giữa các lực lượng, chú trọng vào một số công tác giữ vững đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, bão lũ; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào Quốc phòng toàn dân…

Hồng Thanh