Phường Hải Châu 2 nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn Phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”

Thứ tư, 03/04/2024 09:34
Chiều ngày 2-4, UBND phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tuyên tuyền phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH; phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”; “Điểm chữa cháy công cộng”; tuyên truyền, tập huấn kĩ năng PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư.
Nhân dân phường Hải Châu 2 hưởng ứng đớt đợt thi đua cao điểm xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”; “Điểm chữa cháy công cộng”
Tuyên truyền, tập huấn kĩ năng PCCC, thực tập phương án chữa cháy cho người dân

Theo đó, phường Hải Châu 2 thực hiện nghiêm túc hiệu quả Kết luận 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Đảm bảo tập trung lực lượng, phương tiện hoàn thành các chỉ tiêu: 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá dễ cháy, nổ và liền kề nhau tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”; 100% các khu dân cư nằm sâu hơn 50m trong các kiệt, hẻm mà xe chữa cháy không thể tiếp cận xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”; 100% hộ gia đình có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng PCCC, trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay và mở lối thoát nạn thứ 2; 100% khu dân cư được tổ chức thực tập phương án chữa cháy; 100% hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh được kiểm tra, hướng dẫn về PCCC và CNCH.

Nhân dân phường Hải Châu 2 hưởng ứng đớt đợt thi đua cao điểm xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”; “Điểm chữa cháy công cộng”

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, kỹ năng sử dụng trang thiết bị PCCC cơ bản, kỹ năng thoát hiểm, nâng cao hiệu quả hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thanh Hoa