Quá là… khổ!

Thứ tư, 28/12/2022 10:39
Từ năm 2019 đến nay, chủ đầu tư khu tái định cư Hòa Liên 4 mở rộng (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) bố trí đất cho người dân làm nhà ở song cơ sở hạ tầng vẫn không được hoàn thiện.
Người dân rất mong chủ đầu tư sớm thảm nhựa mặt đường.
Nhiều năm nay, hơn 10 hộ dân sống tại khu tái định cư Hòa Liên 4 mở rộng phải sống trong cảnh “nắng bụi, mưa bùn”.

Do đường sá chưa hoàn thiện nên nhiều gia đình “không dám” định cư. Hơn 10 hộ dân vì quá bức bách chỗ ở nên đành định cư để chờ chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Cũng từ đó đến nay, hơn 10 hộ dân này phải sống trong cảnh “nắng bụi, mưa bùn”. Thiết nghĩ, chủ đầu tư sớm thảm nhựa mặt đường để người dân bớt… khổ.

Người dân rất mong chủ đầu tư sớm thảm nhựa mặt đường.

M.T