Quận Hải Châu thực hiện tốt chuyển đổi số ngành Tư Pháp

Thứ tư, 06/03/2024 07:17
Ngày 5-3, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và tổng kết công tác Tư pháp năm 2023. Bà Phan Thị Thắng Lợi - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác Tư pháp quận Hải Châu năm 2023.
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác Tư pháp quận Hải Châu năm 2023.

Kết quả năm 2023 cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành Tư pháp quận Hải Châu đã hoàn thành tốt công việc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó thực hiện tốt kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, địa phương đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ lĩnh vực hộ tịch theo Đề án 06, việc thực hiện liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính được triển khai thực hiện xuyên suốt và thống nhất trên toàn địa bàn. Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử triển khai đồng bộ tại địa phương. Bên cạnh đó, việc đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương đã đạt 100% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Tư pháp quận thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ chứng thực, hộ tịch tại Bộ phận tiếp nhận “Một cửa điện tử” UBND quận. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp luật đã được hướng mạnh về cơ sở…

Trong năm 2024, ngành Tư pháp quận Hải Châu tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng nội dung Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm và các kế hoạch chuyên đề. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp luật. Đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi phạm hành chính với trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã tặng Giấy khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2023 và trao thưởng cho 10 cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến quận Hải Châu năm 2023”.

MAI VINH