Quân khu 5 tổng kết hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thứ ba, 15/12/2020 09:00

Sáng 14-12 tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự (QS), quốc phòng (QP) năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2020, tuy gặp phải rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, song các doanh nghiệp và các Đoàn kinh tế - quốc phòng (KT-QP) của Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ QS, QP, được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm, đánh giá cao. Công ty cà-phê 15 đầu tư hơn 15 tỷ đồng xây dựng 2 công trình đường giao thông nông thôn, phát triển mô hình trình diễn cưa ghép cải tạo vườn cây già cỗi. Đoàn KT-QP 737 hoàn thành dự án cấp nước sạch, kết hợp với các doanh nghiệp xây dựng các mô hình thử nghiệm trồng cây chuối già Nam Mỹ xuất khẩu, phát triển cây ca cao bền vững, cây sắn làm nguyên liệu chế biến sản phẩm sinh học.

Đoàn KT-QP 207 phát triển trang trại bò giống phục vụ mô hình chăn nuôi mẫu và chăn nuôi bò nhóm hộ, tạo ngân hàng bò tại chỗ cung ứng cho dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo tại khu KTQP Tây Giang - Nam Giang (Quảng Nam). Đoàn KT-QP 516 tổ chức tốt hoạt động khai thác dịch vụ cảng. Công ty Hữu nghị Nam Lào triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện nhiệm vụ QS, QP theo đúng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Bạn trong công tác nắm tình hình địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tại 2 cụm bản phát triển; hoàn thành bàn giao Công ty TNHH MTV xây dựng, vận tải Hùng Vương sang Công ty cổ phần xây dựng đầu tư phát triển hạ tầng Hùng Vương. Các đoàn KT-QP tiếp tục duy trì có hiệu quả các dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tuyển dụng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động là người đồng bào dân tộc tại chỗ...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Quân khu 5 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cổ phần hóa, đề án cơ cấu lại các doanh nghiệp, quy hoạch điều chỉnh các khu KTQP. Lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, Đoàn KT-QP trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế đúng phương hướng, quy định pháp luật. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các LLVT xây dựng địa bàn vững mạnh về QPAN và kinh tế, xã hội. Tham gia tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn tiếp theo của Chính phủ gắn với xây dựng địa bàn khu KT-QP, bảo vệ QPAN trong KVPT. Triển khai các hạng mục đầu tư, xây dựng, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các khu KT-QP theo chỉ tiêu, ngân sách được phân bổ; quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng nguyên tắc, hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tích cực thu hồi công nợ, hoàn thành thủ tục chuyển giao các công trình đã đầu tư xây dựng tại các khu KT-QP về địa phương quản lý theo quy định...

VIỆT HÙNG