Quận Sơn Trà thống nhất triển khai kế hoạch Dự án "Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam"

Thứ sáu, 19/08/2022 15:17
Ngày 18-8, ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, chủ trì cuộc họp nhằm thống nhất triển khai kế hoạch Dự án "Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam" trên địa bàn quận.

Dự án "Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam" được thực hiện tại 5 phường thuộc quận Sơn Trà là Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang, Phước Mỹ và An Hải Bắc, trong thời gian 3 năm. Dự án đề ra tiêu chí "thu gom, tái chế và sử dụng rác thải nhựa (RTN) một cách có trách nhiệm". Dự kiến, 2.000 tấn RTN sẽ được thu gom, xử lý và tiêu thụ nhằm tránh việc lượng RTN này có khả năng trôi ra đại dương.

LÊ ANH TUẤN