Quán triệt các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư, 14/09/2022 09:25
Chiều 13-9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị có sự tham dự của hàng trăm cán bộ, đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Trưởng, phó các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy Trưởng, phó các cơ quan thuộc HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố Tập thể Thường trực các Quận ủy, Huyện ủy, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng thành phố và Thường trực Đảng ủy 56 phường, xã trên địa bàn thành phố…

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã quán triệt Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh đã quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW. Đồng thời, quán triệt Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 29-6-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 6-4-2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo một số đơn vị trình bày các tham luận: Việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; Công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, trong nội dung được quán triệt tại Hội nghị, các đại biểu cần ghi nhớ 19 biểu hiện tiêu cực để nhận diện và ngăn chặn từ gốc, đây là vấn đề rất nhức nhối trong xã hội hiện nay. Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm của các cấp, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với chế độ, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Cụ thể: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn chưa tương xứng với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đầy đủ; các cơ chế chính sách còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xử lý chậm, kéo dài; tình trạng sách nhiễu, “tham nhũng vặt” trong thực thi công vụ vẫn còn...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng sau Hội nghị này xây dựng Kế hoạch và tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, địa phương mình, đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nền nếp và thực chất. Đặc biệt, đề nghị người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo đến từng chi bộ tổ chức sinh hoạt và thảo luận, làm rõ 19 biểu hiện tiêu cực gắn với từng cá nhân, gắn với vị trí, nhiệm vụ công tác để xác định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả.

QUỐC DŨNG