Quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ

Thứ năm, 06/10/2022 10:23
Sáng 5-10, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Các đại biểu là cán bộ chủ chốt của Sơn Trà đã được quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kết luận của Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt Hướng dẫn và Công văn, Kế hoạch của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, các đại biểu dự hội nghị còn được nghe một số tham luận về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Lê Anh Tuấn