Quảng bá điện ảnh và văn hóa Việt Nam trên Netflix

Thứ sáu, 07/01/2022 14:11

Quang cảnh lễ ký kết.

Đây là kết quả ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tập đoàn Netflix nhằm hỗ trợ việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong 3 năm để quảng bá phim ảnh, văn hóa Việt Nam ra toàn cầu trên nền tảng này.

 Thời gian của thỏa thuận hợp tác kéo dài trong 3 năm, từ 2022 đến hết 2024, trong đó có nội dung chính như sau. Thứ nhất là quảng bá điện ảnh Việt Nam, tổ chức sự kiện điện ảnh, liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ hai là giới thiệu môi trường làm phim của Việt Nam ra thế giới nhằm thu hút các đoàn làm phim nước ngoài đến Việt Nam. Thứ ba là ươm mầm cho các tài năng điện ảnh Việt Nam qua các hoạt động giáo dục đào tạo, các cuộc thi. Thứ 4 là thực hiện các nghiên cứu, đóng góp ý kiến chính sách phát triển điện ảnh Việt Nam.

V.H