Quảng Nam ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh

Thứ sáu, 02/09/2022 23:16
Trong Quy chế vừa được ban hành, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thành lập Hội đồng đánh giá du lịch xanh gồm 7 thành viên, do Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam làm Chủ tịch hội đồng.

Có 6 tổ đánh giá theo 6 Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam (được ban hành cuối năm 2021) dành cho: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay), doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan, điểm du lịch dựa vào cộng đồng.

Hội đồng này sẽ thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận du lịch xanh trong vòng 15 ngày sau khi tổ chức, cá nhân nộp đơn. Trường hợp chưa đạt theo quyết định của Bộ tiêu chí, đánh giá viên sẽ thông báo lại cho tổ chức, cá nhân thời gian khắc phục để gửi hội đồng xem xét, đánh giá lại. Thời gian khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo.

QUYÊN QUYÊN