Quảng Nam cần quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, hoàn thành tốt chương trình hành động đề ra

Thứ hai, 31/10/2022 07:25
Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị đã ghi nhận một số kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của Quảng Nam trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tại Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.
Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ động kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Ngày 29-10, Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao làm trưởng Đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại tỉnh Quảng Nam.

Sau khi quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 24-3-2021 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kế hoạch số 41-KH/TU); lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực hiện đúng, sáng tạo, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Quảng Nam đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức các phiên làm việc, hội nghị, hội thảo, tọa đàm để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các điểm cơ chế, giải pháp để thực hiện hiệu quả một số công trình, dự án quan trọng trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là 9 nội dung theo Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 6-5-2022 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Đáng chú ý, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường, chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, không chờ kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra. Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 19 ngày 17-12-2021 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 – 2025.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 983 tổ chức đảng, 2.814 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 958 tổ chức đảng, 2.039 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 117 tổ chức đảng, 365 đảng viên, xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng (khiển trách 2 và cảnh cáo 1), 431 đảng viên vi phạm (khiển trách 367, cảnh cáo 45, cách chức 11). 6 tháng đầu năm 2022 tình hình KT-XH của tỉnh có những tín hiệu khả quan. Cụ thể, tăng trưởng đạt 12,8% so với năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.681 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán Trung ương giao, tăng 43,6% so với cùng kỳ…

Bám sát chỉ đạo của Trung ương

Báo cáo của Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng đã đạt được một số kết quả. Trong quá trình kiểm tra, các buổi làm việc được tiến hành nghiêm túc, khách quan, có trách nhiệm; không khí làm việc cởi mở, các ý kiến phát biểu dân chủ, thẳng thắn, mang tính xây dựng, góp ý, hướng dẫn; việc giải trình, bổ sung của lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trách nhiệm; đi vào đúng vấn đề cần quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả, sáng tạo, đảm bảo đúng định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Thích ứng với tình hình dịch COVID-19, Quảng Nam đã chủ động triển khai các hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào việc quản lý, điều hành, nhất là ứng dụng mạnh mẽ trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đa dạng hóa phương pháp, cách thức tổ chức, học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập được hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học; nhờ đó, cán bộ, đảng viên tham dự các hội nghị đảm bảo thời gian, thành phần quy định, ý thức kỷ luật nghiêm túc, chất lượng học tập được nâng lên. Cấp ủy các cấp chủ động trong việc đánh giá nhận thức của người học thông qua viết bài thu hoạch; một số cấp ủy cơ sở đã thành lập tổ chấm, đánh giá chất lượng bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chủ động sáng tạo quyết liệt trong thực hiện; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập kiểm tra, chương trình hành động hiệu quả. Các nội dung được triển khai sát với tình hình tại địa phương và đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng.

“Đoàn kiểm tra ghi nhận một số kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cần quyết liệt hơn, đồng bộ hơn hoàn thành tốt chương trình hành động đã đề ra; khắc phục tồn tại hạn chế, thiếu sót. Trong quá trình tổ chức thực hiện cũng cần lưu ý một số nội dung đặt ra, như dịch bệnh đã kiểm soát cơ bản nhưng cũng không được chủ quan, lơ là; đồng thời bám sát những vấn đề thực tiễn đề ra. Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị có những quyết sách kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương trong quá trình thực hiện", ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tiếp thu các kiến nghị của Đoàn kiểm tra 540 và khẳng định sẽ đưa vào chương trình công tác năm 2023 để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được tốt hơn.

LÊ HẢI