Quảng Nam có 111 lao động ở lại bất hợp pháp ở Hàn Quốc

Thứ hai, 20/02/2023 13:33
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về kết quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, toàn tỉnh có 870 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tính đến nay, có 69 doanh nghiệp đăng ký tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) và kết quả rà soát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, đến nay toàn tỉnh có 111 lao động đi làm việc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc) hết hạn hợp đồng từ năm 2009 nhưng chưa về nước, ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Th.Hà