Quảng Nam đẩy mạnh chi trả chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Thứ hai, 03/04/2023 09:20
UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chi trả chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Quyết định số 459 ngày 23-3-2023 của BHXH Việt Nam, mục tiêu năm 2023 tối thiểu có 55% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, 82% số người nhận các chế độ BHXH một lần và 85% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với điều kiện và nhu cầu thiết thực của người hưởng, các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng (nếu có)… Đặc biệt tuyên tuyền về tính ưu việt của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo an toàn cho người hưởng khi xảy ra các sự cố, thiên tai, dịch bệnh không thể trực tiếp nhận tiền mặt. Giao chỉ tiêu cụ thể số người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra. UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn, yêu cầu người hưởng kê khai số tài khoản ngân hàng khi lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hướng dẫn mở tài khoản ATM để chi trả qua tài khoản thẻ ATM, khuyến khích tối đa (100%) người hưởng phát sinh mới nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM v.v.

Được biết, tính đến 31-12-2022, tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH,trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn thấp. Cụ thể, khoảng 50% đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, 88% đối với người nhận chế độ BHXH một lần và 83% đối với người nhận trợ cấp thất nghiệp.

Q.N.O